ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ: 2310 607495, Τ / F: 2310 488644
 

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

Σιθωνία, Χαλκιδική
Τ: 23750 91102
E: [email protected]

ΜΗΤΕ: 0938Κ112Κ0282500
 

Προβολή Karidi Beach σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
Αποστολή